Storjungfrun Toppatall gästbrygga
 Storjungfrun Toppatall gästbrygga
 Storjungfrun Toppatall gästbrygga
 Storjungfrun Toppatall gästbrygga
 Storjungfrun Toppatall gästbrygga
Bo Hotell, B&B, Vandrarhem & Camping Gästhamn

Storjungfrun Toppatall gästbrygga

Gästbryggan vid Toppatall är ett givet besök för dig med egen båt. Här finns en av Jungfrukustens finaste sandstränder och väl utmärkta vandringsleder över hela ön som är ett naturreservat.

Gästbrygga 1,6 m djup
N61 09 34 E17 18 21

På Storjungfrun och Toppatall finns förutom badstand grillplatser, campingbord, soptömning och miljötoalett. Platsen används flitigt av båtfolket som utflyktsmål och badplats.

Storjungfrun bjuder på en stor variation av marktyper, från kala hällar, klapperstensfält och torra blockrika moränmarker till kalkpåverkade bördiga marker. De små öarna runt Storjungfrun är av stor betydelse som rastplatser för flyttfåglar och häckningsplatser för flera fågelarter. Ön Storjungfrun är ca 3,5 km lång i nordsydlig riktning och 1,5 km bred. De finns ca 14 km markerade stigar på ön som väntar på att bli utforskade. Ön är relativt oexploaterad med ett omväxlande landskap, rik på flora, flera historiska värden som har stor betydelse för friluftsliv och rekreation.