Paddlingstur i Söderhamns skärgård

Personuppgiftspolicy

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies. Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners, utöver till det boende/den arrangör av aktivitet och evenemang du bokat, eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vid bokning: 
När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som kund hos oss. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Exempelvis kontrolleras, uppdateras och kompletteras dina kontaktuppgifter genom samarbetspart för att se till att vi har korrekta uppgifter till dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida:
Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se kan spara information om dina preferenser och hur du använder hemsidor från någon av de destinationsorganiseringar som ingår i Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se eller till dessa företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning/webbformulär:
Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur informationen samlas in
Uppgifter du själv anger vid kontakt med Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se: 
Du kan förse Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:
Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se eller placerade där av tredje part. Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
– Kunna erbjuda högre servicenivå
– Tillförsäkra att respektive organisation har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts cookies (se avsnitt nedan om cookies) placerade på ett företag inom Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se hemsidor, eller genom att informationen aktivt skickas till, eller hämtas av företag som för Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se räkning utför affärsanalys av informationen. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Visit Hälsingland Gästrikland AB / visitsoderhamn.se sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Visit Hälsingland Gästrikland AB (556966-7495) är personuppgiftsansvariga i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter
Visit Hälsingland Gästrikland AB
Box 227
801 04 Gävle

COOKIES
På våra hemsidor använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?