Fyrhamnen på ön Storjungfrun i Söderhamns skärgård
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Skärgårdsstugor på Storjungfrun
Bo Stugor och Privat boende Stugby

Skärgårdsstugor på Storjungfrun

Fyrhamnen är den gamla lots- och fyrplatsen på Storjungfrun, vilken är Söderhamns skärgårds största ö. Här väntar en storslagen natur med många fina markerade stigar att vandra. Ca 3 kilometer från fyrhamnen ligger den fina sandstranden Toppatall.

Skärgårdsstugorna på Storjungfrun är anslutna till STF, Svenska turistföreningen och bokas online via svenskaturistforeningen.se.

Ön Storjungfrun är ca 3,5 km lång i nordsydlig riktning och 1,5 km bred. Det finns ca 14 km markerade stigar på ön som väntar på att bli utforskade. Ön är relativt oexploaterad med ett omväxlande landskap, rik på flora, flera historiska värden som har stor betydelse för friluftsliv och rekreation.

Intill fyren finns fyra uthyrningsstugor med tillhörande servicebyggnader, miljötoalett, sopsortering och bastu. Här finns även en liten konferenslokal för ca 15-20 personer med tillhörande kök samt ett 2-bäddsrum samt en grupplogi för 10 personer.


Det finns ytterligare en stuga att hyra, stugan ligger vid stranden Toppatall, ca 3 km från Fyrhamnen och de andra skärgårdsstugorna.

Det finns varken el eller vatten i anläggningen. Spisar och kylar drivs med gasol.
OBS! Dricksvatten medtages.
I gästhamnen finns plats för 15 båtar.

Upplev Storjungfrun
Vid Storjungfruns största sandstrand, Toppatall, finns grillplatser, bryggor och miljötoalett. Platsen används flitigt av båtfolket som utflyktsmål och badplats.

Storjungfrun bjuder på en stor variation av marktyper, från kala hällar, klapperstensfält och torra blockrika moränmarker till kalkpåverkade bördiga marker och flera fuktdrog. De små öarna runt Storjungfrun är av stor betydelse som rastplatser för flyttfåglar och häckningsplatser för flera fågelarter.

Ön rymmer också flera kulturhistoriska värden. Bland annat finns här ett kapell som uppfördes på 1600-talet och lämningar och spår efter gamla hamnar, den äldsta grundad redan på 1500-talet, samt Sveriges sista koleldade fyr.