Göra Sport & Motor Cykel

Sågverkstrampet

En intressant och naturskön upplevelse i sågverksepokens spår.
Sågverkstrampet är en promenad och cykelled som sträcker sig efter söderhamnsfjärdens södra sida, från Söderhamn till Sandarne, eller vice versa.

Det är 13 km natur och sågverkshistoria på varje meter som minner om vilken aktivitet det var under 1860 – 1930-talet. Efter sträckan finns 15 informationstavlor, 22 bänkbord, tre utsiktsaltaner och tre spänger som gör färden intressant.
Vi börjar från Söderhamn, vid informationstavlan strax öster om Faxeholmen. Skyltar visar vägen tills vi kommer till söderhamnsåns strand som vi följer till höger. Vi följer stranden ner till Stugsunds hamn. Kanske står där några förhoppningsfulla strömmingsfiskare och väntar på att det skall nappa.
Vi fortsätter vidare mot Grundvik och Ullbacka.

Vi fortsätter mot Åsabacka dit vi kommer efter att ha valt två alternativ. Ena alternativet är att fortsätta Kustvägen. Det andra alternativet är att svänga höger vid Vadporten och följa pilarna, förbi Åsbacka Trädgård, och ner mot Trampet till Åsbacka, eller Långrör. Det är skyltat hela vägen efter stranden förbi Kerattvägen,
Oljehamnen, Lervik, Båtklubben, Kyrkan, Arizona och Källskär.
Vid Stenö Camping är man framme. Eller om man börjar där får du köra beskrivningen bakvägen.