Sågverkstrampet
Göra Sport & Motor Cykel

Sågverkstrampet

En intressant och naturskön upplevelse i sågverksepokens spår. Sågverkstrampet är en promenad och cykelled som sträcker sig efter söderhamnsfjärdens södra sida, från Söderhamn till Sandarne, eller vice versa.

Det är 13 km natur och sågverkshistoria på varje meter som minner om vilken aktivitet det var under 1860 – 1930-talet. Efter sträckan finns 15 informationstavlor, 22 bänkbord, tre utsiktsaltaner och tre spänger som gör färden intressant.

Leden börjar från Söderhamn, vid informationstavlan strax öster om Faxeholmen. Skyltar visar vägen tills du kommer till söderhamnsåns strand som du följer till höger. Leden fortsätter längs Söderhamnsån och Söderhamnsfjärden ner till kajen i Stugsund. Kanske står där några förhoppningsfulla strömmingsfiskare och väntar på att det skall nappa.

Leden fortsätter vidare efter Jungfrukustvägen en bit på väg mot slutdestinationen Sandarne. Leden är skyltat hela vägen och karta finns att hämta på turistinformationen.