Lugnsjöns naturreservats vassar hyser ett rikt fågelliv.
Göra Natur & Fritid Friluftsaktivitet

Naturreservat Lugnsjön

Lugnsjöns naturreservat är ett lummigt naturområde bara några kilometer från Söderhamns centrum. Den grunda och näringsrika fågelsjön är välbesökt, både för utbildning och rekreation. På södra delen av reservatet finns gång och cykelvägar. Det finns även stigar och leder.

Reservatet ligger vid Lugnet 3 km öster Söderhamn och omfattar 36 ha. Längs den södra stranden finner du en frodig lundvegetation. Här finns gott om gråal och intressanta växter som sårläka, slokstarr och hässlebrodd.

I början av 1900-talet sänktes Lugnsjön med ca 1 meter, för att vinna mark. Så småningom började sjön växa igen, men den räddades av ideella krafter, med stöd av kommunen, i början av 90-talet.

Djur och vattenliv i Lugnsjön
I området finns stigar och ett fågeltorn. Här häckar fåglar som skäggdopping, svarthakedopping, vigg och brunand. Även rörhöna och vattenrall förekommer regelbundet vid sjön.

Lugnsjön är näringsrik och därför myllrar det av liv här. Mängder av små vattendjur som insekter, kräftdjur, maskar och spindlar lever i sjön till glädje för fiskarna och fåglarna som äter dem. Ta med en håv och plastvanna eller en vattenkikare nästa gång, så kan du titta på vattendjuren riktigt noga.

Vattenaloen är en stor vattenväxt som är vanlig i sjön. Den svävar omkring ovan botten som styva stjärnor. När de vackra vita blommorna slår ut flyter hela växten upp till ytan. Du kan också få en glimt av någon snok som simmar förbi i strandkanten.

Vill du se speciella växter så gå ner från cykelvägen och in i den lummiga strandskogen nära det första fågeltornet. Här finns de flesta av norra Sveriges lövträdsarter. Om våren målar blåsippan backen blå och här har den ovanliga sårläkan sin nordligaste växtplats i Sverige. Gissa vad den växten använts till i gamla tider.

Området omges av vandringsstigar, däribland vandringsled till Stormorshäll, där det finns en rastkoja.