Naturreservat Ålsjön
Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön
Naturreservat Ålsjön
Naturreservat Ålsjön
Naturreservat Ålsjön
Naturreservat Ålsjön
Naturreservat Ålsjön
Naturreservat Ålsjön
Göra Natur & Fritid Djurskådning

Naturreservat Ålsjön

Här finner du en oas utanför Söderhamn! I Ålsjön naturreservat finns något för alla, både för den fågel-, växt- eller insektsintresserade, eller för dig som bara vill komma ut i naturen en stund. Så, ta med dig picknick korgen, grilla vid den fina rastplatsen och tillbringa en dag eller några timmar vid Ålsjön, vi lovar att besöken nog blir fler.

Här kan du njuta av en blommande liljekonvaljbacke, se fåglarnas lek, både i luften, i sjön och på land. Att ta sig runt Ålsjöområdet är lättillgängligt, man följer en trätrottoar som slingrar sig fram genom stora delar av området. Detta underlättar vandringen för dig som kanske använder rullstol eller vill ta med dig barnvagnen eller för dig som annars kan ha svårt att ta dig ut i naturen. Här finns även ett fågeltorn som är handikappanpassad.

Ålsjön är en mycket grund slättsjö och länets förnämsta fågelsjö. Mer än 200 fågelarter har noterats och fler än 60 arter häckar regelbundet här. Naturreservatet på 157 hektar, ligger strax söder om Söderhamn.

I norr gränsar sjön mot jordbruksmarker och i söder växer urskogsartad skog i en bitvis brant sluttning ner mot sjön. Stora delar av sjöns yta täcks av vass och på de öppna vattenytorna finns näckrosor och annan flytbladsvegetation.

Paradis för fåglar
Fler än 60 fågelarter häckar regelbundet vid Ålsjön, och mer än 200 arter har noterats. Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar syns ofta, liksom kärrhökar, fiskgjusar och andra rovfåglar.

I sjöns omgivningar häckar ugglor och flertal tättingar. Från ett fågeltorn i södra området kan du överblicka den långsmala sjön.

Ålsjön är mycket grund. Den har genom årens lopp sänkts vid flera tillfällen, vilket medfört att den snabbt vuxit igen.

På sextiotalet började man inse sjöns värde som fågelsjö och att en restaurering var nödvändig. I samband med ett vägbygge 1978 blev det möjligt att höja sjöns vattenyta 70 cm.

Urskogsartad skog
Sedan 1992 ingår en stor del av den urskogsartade barrblandskogen på sjöns sydsida i naturreservatet. Träden i skogen växter tätt med många grova tallar, granar och stora aspar. Här finns ett intressant växt- och djurliv.

Flera lundväxter, som tibast, gullpudra, skogssallat, stinksyska och strutbräken växer i skogen. Skogen är även viktig för häckande hackspettar och rovfåglar.