Ulrika Eleonora Kyrka
Göra Sevärdheter Kyrka

Ulrika Eleonora kyrka

Korskyrkan med sin röda färg ligger mycket vackert på en höjd med utsikt över staden. Den har fått sitt namn efter Karl XI:s gemål drottning Ulrika Eleonora.

Kyrkan vittnar om en betydande plats i människors liv under 1600- och 1700-talet. Den har 600 sittplatser inklusive tre läktare.

I samband med stadens grundande år 1620, uppfördes ett mindre kapell nedanför den nuvarande kyrkan och detta kapell fick namnet Mariakyrkan efter Gustaf II Adolfs – stads-grundarens – drottning.

Grundläggningen av den nuvarande kyrkan ägde rum 11 september 1685. Ritningarna har intill idag ansetts vara utförda av den svenska samtidens främsta arkitekt, Nicodemus Tessin d.y Det är dock något osäkert eftersom Tessins namn saknas på ritningen. Dock kan det ändå vara någon Tessin när-stående kollega som tillsammans med Tessin utfört ritningarna.

Den 15 januari 1693 invigdes kyrkan, som fått namnet Ulrika Eleonora efter den regerande drottningen. Arkitektoniskt kom kyrkan att hamna i skarven mellan barock och nyklassicism.

Den förstnämnda stilen återfinns i predikstol och korets epitafier, medan resterande kyrkorum bär nyklassicism prägel.

De vackert målande fönster vi ännu ser, tillkom strax innan kyrkans 200-årsjubileum och visar den helige Ande i halvfönster bakom kororgelfasaden, Jesu födelse och stjärntydarnas besök, uppståndelsen och himmelsfärden.

Altartavlan är målad av konstnären och professorn Fredrik Westin som levde mellan åren 1782-1862. och framställer Jesus i Getsemane.

Väster om kyrkan finner vi klockstapeln som byggdes 1748.