Trönö gamla kyrka
Trönö Gamla Kyrka
Klockstapeln
Trönö gamla kyrka predikstol
Trönö Gamla Kyrka
Klockstapeln
Predikstolen
Trönö gamla kyrka predikstol
Predikstolen
Trönö Gamla Kyrka
Klockstapeln
Trönö gamla kyrka
Trönö gamla kyrka
Trönö gamla kyrka
Trönö gamla kyrka
Trönö gamla kyrka
Göra Sevärdheter Fornminne

Trönö gamla kyrka

Med sina oputsade stenfasader, takförsedda bogårdsmur och klockstapel är som helhetsmiljö en av de bäst bevarade senmedeltida kyrkomiljöerna i Sverige. De äldsta delarna av kyrkobyggnaden är från slutet av 1100-talet.


Trönö gamla kyrka är en av Sveriges bäst bevarade miljöer från medeltiden och har därför blivit riksbekant. Byggnaden har renoverats ett flertal gånger, men mycket omsorg har lagts ned på att bevara det ursprungliga utseendet. Unika träskulpturer av Haaken Gulleson.

Kyrkan var troligtvis dåtidens naturliga samlingspunkt för bygdens befolkning. Där samlades man till högmässa och efteråt berättade man nyheter för varandra på kyrkbacken.

Tusentals personer besöker kyrkan under sommaren. Kyrkan utsågs sommaren 2008 till ett av Riksantikvarieämbetets främsta kulturhistoriska turistmål.