Tidsspegel - konstverk
Tidsspegel - konstverk
Göra Sevärdheter Konst

Tidsspegel - konstverk

80 cm högt, åttakantigt räcke runt en fontän. Konstnären har velat beskriva de för Söderhamn så viktiga näringsgrenarna metallindustri och träindustri, samt i centrum den oumbärliga vattenkraften.

Vattnet var en förutsättning för industrierna, men drev även små kvarnar, linberedningsverk m.m. Vattnet skall även ge associationer till fisket och dess betydelse för Söderhamn.

Konstnär: Per Nilsson-Öst