Stugsundskajens gästbrygga

I fjärden på väg in till Söderhamn.

4m djup
N61 18 30 E17 06 90

Grillplats, campingbord, WC, soptömning.
Populärt bland fritidsfiskare när strömmingen går till.