Stadsparken - stadens äldsta park
Stadsparken - stadens äldsta park
Stadsparken - stadens äldsta park
Stadsparken - stadens äldsta park
Stadsparken - stadens äldsta park
Göra Natur & Fritid Park & Trädgård

Stadsparken - stadens äldsta park

Söderhamns äldsta park från 1880 är en riktig skönhet. Park- och alléträden som planterades efter den stora stadsbranden ger än idag svalkande skugga varma sommardagar och lä blåsiga dagar. Träden skulle tjänstgöra som brandgata för att förhindra en ny katastrof.

Stadsparken ligger mellan Kungsgatan och Köpmantorget. Här finns många vackra lövträd, som skogslönn (Acer platanoides), skogslind (Tilia cordata), skogsek (Quercus robur), ask (Fraxinus exelsior), hästkastanj (Aesculus hippocastanum), rödbladig hästkastanj (Aesculus x carnea "Briotii") samt skogsalm (Ulmus glabra) och några malussorter.
I nedre delen av parken strålar pelarthuja (Thuja occidentalis "Fastigiata") som under sommaren kompletteras med andra växter.
Parken har en scen, som används för olika sammankomster.

SKULPTUREN TIDSSPEGEL
Parkens bedårande lilla fontän omgärdas av skulpturen Tidsspegel, som är ett vackert åttkantigt räcke av konstnären Per Nilsson - Öst.
Tidsspegel visar bilder från trä- och metallindustrin och vattenkraften som var drivkraft för de små kvarnarna och linberedningsverken i Söderhamnsån.

FAXEPARKEN
Precis intill stadsparken finns Faxeparken med en lekplats och ett litet utegym.