Museum and café at Bergvik's industrial museum
Museum and café at Bergvik's industrial museum
Museum and café at Bergvik's industrial museum
Museum and café at Bergvik's industrial museum
Museum and café at Bergvik's industrial museum
Museum and café at Bergvik's industrial museum
Göra Äta Café & Deli

Sommarcafé på Bergviks industrimuseum

Ta del av muséets intressanta historia och fika i den vackra miljön.

Museet är inrymt i en byggnad som användes under den period då Bergvik hade världens första sulfitfabrik. Anorna går tillbaka till 1870-talet och sulfitmetoden användes i Bergvik under senare delen av 1800-talet för att därefter flyttas till en modern fabrik i Vannsätter. Det var kemisten Carl Daniel Ekman som satte Bergvik på världskartan efter att han lyckats omsätta teorier, uppfinningar och experiment till industriell produktion.