Hälsingegården Erik-Anders
Den stora salen i Världsarvsgården Erik-Anders
Hälsingegården Gästgivars

Världsarvet Hälsingegårdar


Sju Hälsingegårdar blev inskrivna på UNESCOs världsarvslista 2012. Hälsingegårdarna är Sveriges 15:e världsarv och nominerades under namnet "Decorated Farmhouses of Hälsingland", Världsarvet Hälsingegårdar. Världsarvet Hälsingegården Erik-Anders ligger i byn Asta i Söderhamns kommun och här finns ett besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar.

 

Sveriges 15:e världsarv

Så här lyder motiveringen från Unesco:

"De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet. Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest. Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde."

 

Att det finns så många välbevarade hälsingegårdar kvar är en viktig anledning till världsarvsutnämningen. De sju världsarvsgårdarna ska ses som representanter för alla dessa hälsingegårdar, omkring 1000 stycken. Det var vanliga bönder som byggde gårdarna. Rum och ibland hela hus inreddes och dekorerades i en varierad men alldeles egen utvecklad folkkonst för att användas enbart till fest.

Läs mer om Hälsingegårdar att besöka på destinationhalsingland.se

Hälsingegårdar att besöka i Söderhamn