Digital skylt på Flygmuseum

Digitala skyltar

Vill ni synas på de digitala infartsskyltarna?

Vid infarterna till Söderhamn står välkomstskyltar där både Söderhamns kommun och andra aktörer kan annonsera. Det är en jättefin möjlighet att berätta om allt positivt som händer i vår kommun. Söderhamn har tre digitala infartsskyltar: en längs riksväg 50 och två längs E4, en i södergående riktning och en i norrgående riktning.

Målgrupper

Söderhamnare, resenärer, turister och andra besökare.

Budskapens innehåll

De digitala infartsskyltarna är en del i marknadsföringen av Söderhamns kommun som en attraktiv plats.

Budskapen som visas på de digitala skyltarna ska vara samhällsinformation eller utåtriktade budskap som positivt marknadsför Söderhamn. När behov finns kan skyltarna användas för krisinformation, men det är inte en primär kanal för den typen av information.

Budskapen ska rikta sig till allmänheten och innehålla allmän information om Söderhamn eller om aktiviteter och evenemang i Söderhamn.

Kan vårt evenemang synas på skyltarna?

Har ni ett evenemang som riktar sig till allmänheten och är intresserad av att få upp det på de digitala infartsskyltarna? Skicka ett mejl till [email protected] eller ring 0270-753 53 och berätta vad ni har på gång. Inkomna förslag hanteras i mån av plats och bedöms gällande relevans och intresse för förbipasserande, besökare och kommuninvånare. 

Vi vill även att evenemanget läggs in i Söderhamns evenemangskalender, https://www.visitsoderhamn.se/sv/tipsa-om-ditt-evenemang.

OBS! Var ute i god tid med er förfrågan. Stundtals har vi väldigt högt tryck på förfrågningar kring de digitala infartsskyltarna. Förslag till budskap ska dock alltid skickas in senast tre veckor innan utsatt tid.

Ansvar

Söderhamns kommun äger de digitala infartsskyltarna och Visit Söderhamn har det övergripande ansvaret för skyltarna, ombesörjer administration och uppdatering av innehåll. Visit Söderhamn tar också beslut om prioriteringen om det finns flera budskap att välja på.

Tillstånd

Skyltarnas användning måste följa Trafikverkets regler vilket bland annat innebär att budskapen måste utformas så att inte trafiken störs.