Klapperstenar och fyren på Storjungfrun
Picknick på Storjungfrun
Fullmåne över havet på Storjungfrun
Vy mot havet
S:t Olof waterway
Fyren
Storjungfrun stuga
Göra Natur & Fritid Vandring

Båtvandra på pilgrimsleden S:t Olof waterway

Religiöst obunden pilgrimsvandring på Storjungfrun i Söderhamns skärgård 19-21 maj 2023

Vi möts på stranden i Stenö, Söderhamn, på fredagseftermiddagen för gemensam båttur till Storjungfrun, sista utposten mot öppet hav.
När vi checkat in i stugorna samlas vi för en introduktion till pilgrimens symboler och hur de kan hjälpa oss att utvecklas på ett djupare plan. På kvällen varvar vi ner vid elden. En gemensam middag tillagas av vår egen utomhuskock Per Elmefors från Savour Outdoor.
Lördag morgon efter frukost samlas vi för en stunds stillhet innan dagens vandring på ön börjar. Vi vandrar i eget tempo och får med en picknick att avnjutas längs vandringen. På eftermiddagen samlas vi för en stund i stillhet vid kapellet.
Kvällen och morgonen ägnar vi åt rekreation och kontemplation. Det finns möjlighet att bada i havet, sitta i stillhet eller samtala för den som så önskar.
Söndag kl 12 åker vi med båten tillbaka till Stenö.
Pilgrimsvandringen är en upptäcktsresa för själen, som passar dig som vill arbeta med dig själv på ett djupare plan med naturen som tempel.
I paketet ingår
*Resa med båt från Stenö till Storjungfrun och tillbaka
*Övernattning med bäddar, lakan och handduk i gemensam stuga ( egen stuga kan eventuellt ordnas mot en extra avgift)
*Mat: fredag middag, lördag frukost, picknicklunch och middag, söndag frukost med egen professionell utomhuskock.
*Pilgrimskompass
*Vandringsledare Malin Åhman, själslig upptäcktsresande och författare till böckerna PILGRIM och symbolernas pussel och PILGRIM och den stora vandringen.
Du tar med dig sköna kläder, block och penna och eventuell symbol för något du vill arbeta med under vandringen. Detaljer skickas ut till dig som anmält dig.
Pris: 3 500 kr per person.
Gruppstorlek: Max 12 personer, min 5 personer
Anmälan: via mail till [email protected]
eller på 070-5251455, senast 8 maj 2023
Såhär kommer du hit:
Ta tåget till Söderhamn och buss vidare till Stenö, alternativt samåk med oss från tågstationen.
Har du egen bil tar du den till Stenö och möter oss på plats.
Avbokningspolicy:
Bokning kan fritt överlåtas till annan deltagare om nytt namn meddelas till oss.
Vid bokning betalas hela avgiften. avbokning kan göras upp till 30 dagar innan, då återfås beloppet utom en bokningsavgift om 500 kr.
Vid avbokning mellan 30 dagar och 7 dagar innan resa återfås halva beloppet. Vid avbokning senare än 7 dagar innan avresa sker ingen återbetalning.
Vid inställd resa p g a väderförhållanden eller för liten grupp återfås hela avgiften.
Researrangör 2HappyHearts AB, Granitvägen 15, 82634 Söderhamn. Kontaktperson Malin Åhman.
Paketresa och resegaranti
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) "XY" kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en) "XY" enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
Hållbarhet
Vi värnar om miljön. Ditt retreat klimatkompenseras via Skymining, som planterar gräs i ökenområden för att återskapa jordens gröna lunga och binda koldioxid från luften. Av gräset produceras miljöbränsle.
Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
· Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.· Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt. Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån. Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad. Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
· Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan. Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
· Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
· Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
· Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
· 2HappyheartsAB har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, [email protected] om tjänster inte tillhandahålls till följd av 2Happyhearts ABs obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html