Rådhuset i Söderhamn

Om Visit Söderhamn

Visit Söderhamns uppdrag är att arbeta för att Söderhamn ska vara en attraktiv destination att besöka och uppleva året om. Vårt arbete sker i nära samarbete med näringslivet och föreningslivet där vi tillsammans arbetar för att utveckla, profilera och marknadsföra destinationen Söderhamn som besöksmål. 

Visit Söderhamn har tre versamhetsområden: besöksservice, Strategi och utveckling, Marknad och sälj.

Turistinformation vid Skärgårdsterminalen i Söderhamn

Besöksservice

En auktoriserad turistinformation som hjälper dig med information om sevärdheter, aktiviteter och boende i Destination Söderhamn och Hälsingland. Turistinformationen ligger vid Skärgårdsterminalen, Norra Hamngatan och är öppen under sommaren. Vi har även 5 st InfoPoints strategiskt placerade i Söderhamn, turistserviceplatser där besökaren kan få turistinformation.

Cykling Sågverkstrampet

Strategi och utveckling

Visit Söderhamn har strategiskt och operativt ansvar inom besöksnäring i Söderhamn inkl. Söderhamns besöksnäringsstrategi. Vi arbetar med näringslivsutveckling inom besöksnäring. Vi är samarbetspartner vid flera projekt som stärker destinationen Söderhamn.
Visit Söderhamn omvärldsbevakar/trendspanar och följer upp med statistik. Vi arbetar för att Söderhamn ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka på.
 

Norrsken över ön Rönnskär, Söderhamns skärgård

Marknad och sälj

Vi arbetar långsiktigt – både strategiskt och operativt – med att marknadsföra, paketera och sälja Destination Söderhamn. Detta sker i nära samverkan med besöksnäringsaktörer, Söderhamns kommun, andra viktiga intressenter, samt med andra närliggande destinationer.