Korsmäss gästbrygga
Accommodation Hotels Guest harbour

Korsmäss Guest harbor

Only the very shallowest of boats make it to this fantastic lagoon-like gem!

Under 1m djup
N61 14 23 E17 16 03

Badstrand, grillplats, campingbord, soptömning, miljötoalett.