Kul på fotbollsläger

Utveckling av idrottsturism i Söderhamn

Leaderprojekt som ska arbeta med att stärka idrottsföreningar, skapa bra idrottsevenemang och genom detta öka besökare till Söderhamn och Hälsingland.

Projektet drivs av Söderhamns Kommun och de har blivit beviljade medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Genom ett arbete med idrottsturism öka andelen besökare till kommunen och Hälsingland.
  • Stärka idrottsföreningar genom kompetenshöjande insatser för att skapa bra evenemang som genererar fler besökare till Hälsingland.
  • I ett produktivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideell sektor skapa bra idrottsarrangemang som genererar ett värde för hela lokalsamhället.

Mål med projektet:

  • Arrangera workshops/utbildningar minst två gånger per år riktat till främst föreningslivet som arrangerar idrottsevenemang.
  • Nedskriven och verifierad modell för utveckling av idrottsturism i partnerskap med relevanta aktörer som kan spridas till andra kommuner.
  • Bidra till att arrangera minst 20 idrottsevenemang under tre år tillsammans med föreningsliv, kommunen och näringslivet.
  • Bearbeta minst 30 nationella idrottsföreningar under tre år utanför Hälsingland i syfte att få dem att förlägga nationella och eller lokala/regionala idrottsevenemang i Söderhamn/Hälsingland.

Kontaktperson:

Projektledare Jessica Dorf
Tel: 070-381 90 12
Epost: [email protected]

Läs mer om projektet Utveckling idrottsturism i Söderhamn
 

Leader logoLogo_Europeiskajordbruksfonden_for_landsbygdsutveckling