Naturreservatet Ålsjön

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för visitsoderhamn.se

Söderhamns kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur visitsoderhamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitsoderhamn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är idag inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Genomgående problem för webbplatsen i sin helhet är:

 • svårigheter för synskadade att enkelt och begripligt navigera med skärmläsare, tangentbordets tabb- och pil-knappar samt med tillhörande hjälpmedel.
 • ledtexter i bilder och på så kallad ”call-to-action”-knappar är ej frekvent ifyllda.
 • färgkontrasten är genomgående besvärande för användare med nedsatt syn.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Tabb-funktion finns men hoppar ostrukturerat/obegripligt. Exempel är rubriker i sidfot som hoppas över samt artiklar där visst innehåll kan hoppas över. Produktbeskrivning hoppas över av tabb-funktionen. När vissa produkter visas förstår man inte att man är i en kalender och förväntas välja datum. Talsyntesen beskriver inte alltid vad bilden visar.
 • Ljuduppläsning läser ibland dubbelt, ibland hämtas text som är relevant men inte synlig. Otydlig uppläsning av kartfunktioner. Säger ingenting om var på kartan användaren befinner sig.
 • Film kan starta utan ljud som beskriver innehållet.
 • Uppläsningen av innehåll, information och relationer till varandra är otydlig.
 • Fullständig och logisk läsordning kan saknas inom vissa webbsidor.
 • Det saknas instruktioner för att kunna använda sensoriska hjälpmedel.
 • Saknas reglage för att pausa och/eller stoppa ljudet.
 • Det finns innehåll som kräver specifik timing för varje enskild tangentryckning.
 • Vissa webbsidor har en strukturerad navigering mellan komponenter på sidan. Exempel på kända problem vid tabb navigering är ostrukturerad i sidfot, sidhuvud och toppmeny.
 • När det är tabbflikar fungerar inte tabb eller pil tangenterna för att komma åt innehållet.
 • Vissa webbsidor inom webbsajten har en otydlig sekventiell navigering och påverkar användandet.
 • Länken är tvetydig och intetsägande vid uppläsning.
 • Etiketter som påverkar upplösning är otydlig på en del webbsidor.
 • Vissa element, exempelvis bilder och början av vissa sidor, visas inte tydligt med en markering.
 • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt kan markering av det felande fältet och felets beskrivning i text saknas.
 • Webbsidan där leverantören fyller i och skickar in sina evenemang saknar ledtexter. Exempel: https://www.visitsoderhamn.se/sv/evenemangsformular samt https://www.visitsoderhamn.se/sv/att-synas-pa-visit-soderhamn.
 • Vissa formulär kan påvisa vad som saknas/är fel ifyllt. Vissa formulär påvisar ingenting. Oavsett så uppfattar inte talsyntesen detta.
 • Det finns dropdown element som inte fungerar korrekt med tabb-navigering.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Tabb-funktion finns men hoppar ostrukturerat/obegripligt. Exempel är rubriker i sidfot som hoppas över samt artiklar där visst innehåll kan hoppas över. Produktbeskrivning hoppas över av tabb-funktionen. När vissa produkter visas förstår man inte att man är i en kalender och förväntas välja datum.
 • Kontrasten mellan bild och text är svårläst. Ljuduppläsning läser ibland dubbelt, ibland hämtas text som är relevant men inte synlig.
 • Otydlig uppläsning av kartfunktioner. Förklarande text fungerar inte utan javascript.
 • Läser upp bakgrundelement som inte är klickbara om talsyntes användes.
 • Det saknas instruktioner för att kunna använda sensoriska hjälpmedel.
 • Formulär kan sakna korrekta etiketter vilket innebär att formuläret blir otydligt.
 • Knappar som har färgsättning enligt en grafisk profil och som inte är korrekt döpta efter vart användaren kommer är otydliga.
 • Kontrasten mellan bild och text är svårläst.
 • Svårt får användaren att uppfatta kontraster mellan blå och vita element.
 • Det finns innehåll som kräver specifik timing för varje enskild tangenttryckning.
 • Exempel på kända problem vid tabb navigering är ostrukturerad i sidfot, sidhuvud och toppmeny.
 • När det är tabbflikar fungerar inte tabb eller pil tangenterna för att komma åt innehållet.
 • Vissa webbsidor inom webbsajten har en otydlig sekventiell navigering och påverkar användandet.
 • Länken är tvetydig och intetsägande vid uppläsning.
 • Etiketter kan som påverkar upplösning är otydlig på en del webbsidor.
 • Vissa element, exempelvis bilder och början av vissa sidor, visas inte tydligt med en markering.
 • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt kan markering av det felande fältet och felets beskrivning i text saknas.
 • Webbsidan där leverantören fyller i och skickar in sina evenemang saknar ledtexter. Exempel: https://www.visitsoderhamn.se/sv/evenemangsformular samt https://www.visitsoderhamn.se/sv/att-synas-pa-visit-soderhamn.
 • Vissa formulär kan påvisa vad som saknas/är fel ifyllt. Vissa formulär påvisar ingenting. Oavsett så uppfattar inte talsyntesen detta.
 • Det finns dropdown element som inte fungerar korrekt med tabb-navigering.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det saknas instruktioner för att kunna använda sensoriska hjälpmedel.
 • Knappar som har färgsättning enligt en grafisk profil och som inte är korrekt döpta efter vart användaren kommer är otydliga.
 • Kontrasten mellan bild och text är svårläst
 • Svårt får användaren att uppfatta kontraster mellan blå och vita element.
 • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt kan markering av det felande fältet och felets beskrivning i text saknas.

Problem vid användning utan hörsel

 • Förklarande text fungerar inte utan javascript. Kontrasten mellan bild och text är svårläst. 
 • Film startas automatiskt, dock utan ljud. Framgår dock inte att ljud saknas. 
 • Det saknas textbeskrivningar för visst förinspelat innehåll.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Kontrasten mellan bild och text är svårläst. Förklarande text fungerar inte utan javascript. 
 • Film startas automatiskt, dock utan ljud. Framgår dock inte att ljud saknas. 
 • Det saknas textbeskrivningar för visst förinspelat innehåll. 
 • Saknas reglage för att pausa och/eller stoppa ljudet.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Innehållets presentation och funktion kan påverkas av vald skärmorientering. 
 • När det är tabbflikar fungerar inte tabb eller pil tangenterna för att komma åt innehållet. 
 • Vissa element, exempelvis bilder och början av vissa sidor, visas inte tydligt med en markering. 
 • Bilder kan sakna utskrivna alt-texter, dvs beskrivande texter. Komponenter som "Kontakta oss"/Chatt-funktion saknar ledtext som förklarar vad det är.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Innehållets presentation och funktion kan påverkas av vald skärmorientering. 
 • Bilder kan sakna utskrivna alt-texter, dvs beskrivande texter. Komponenter som "Kontakta oss"/Chatt-funktion saknar ledtext som förklarar vad det är.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • När det är tabbflikar fungerar inte tabb eller pil tangenterna för att komma åt innehållet. 
 • Vissa element, exempelvis bilder och början av vissa sidor, visas inte tydligt med en markering. 
 • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt kan markering av det felande fältet och felets beskrivning i text saknas. 
 • Vissa formulär kan påvisa vad som saknas/är fel ifyllt. Vissa formulär påvisar ingenting.

Vi ska naturligtvis leva upp till kraven på tillgänglighet. Vi vill också att alla ska kunna ta del av allt innehåll på visitsoderhamn.se. Det ska vi uppnå genom att till fullo uppfylla den internationella standarden WCAG 2.1. Tillgänglighetsanpassning av befintligt innehåll, som exempelvis bilder och texter uppdateras löpande och vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem, innehåll samt relaterade till den tekniska plattformen, senast den 31 mars 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Nödvändig innehållsinformation i kartor beträffande navigation finns tillgängligt på ett digitalt sätt. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av visitsoderhamn.se 
Vi har gjort manuell kontroll samt kontroll med tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020.

Webbplatsen publicerades i maj 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.