Nära till upplevelser i Söderhamn

Om Visit Söderhamn

Visit Söderhamns uppdrag är att arbeta för att Söderhamn ska vara en attraktiv destination att besöka och uppleva året om. Vårt arbete sker i nära samarbete med näringslivet och föreningslivet där vi tillsammans arbetar för att utveckla, profilera och marknadsföra destinationen Söderhamn som besöksmål.

 

Strategi och utveckling:

Visit Söderhamn har strategiskt och operativt ansvar inom besöksnäring i Söderhamn inkl. Söderhamns besöksnäringsstrategi. Vi arbetar med näringslivsutveckling inom besöksnäring. Vi är samarbetspartner vid flera projekt som stärker destinationen Söderhamn. 

Visit Söderhamn omvärldsbevakar/trendspanar och följer upp med statistik. 

Visit Söderhamn arbetar för att Söderhamn ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka på.

Marknad & sälj:

Vi arbetar långsiktigt – både strategiskt och operativt – med att marknadsföra, paketera och sälja Destination Söderhamn. Detta sker i nära samverkan med besöksnäringsaktörer, Söderhamns kommun, andra viktiga intressenter, samt med andra närliggande destinationer. 

Gästservice och bokningsförmedling:

En auktoriserad turistinformation som hjälper dig med information om – och i viss utsträckning bokningar av – sevärdheter, aktiviteter och boende i Destination Söderhamn och Hälsingland. Turistinformationen ligger vid Skärgårdsterminalen, Norra Hamngatan och är sommaröppen. Vi har även 6 st InfoPoints strategiskt placerade i Söderhamn, turistserviceplatser där besökaren kan få turistinformation.

Visit Söderhamn tillhandahåller onlinebokning av boende, aktiviteter och evenemang samt bokning via turistinformation.