Logo SM-veckan

Välkommen till Söderhamn!

Den 30 januari – 5 februari 2017 är Söderhamn stolt värdstad för SM-veckan – en av Sveriges största idrottsliga folkfester.

SM-veckan är ett arrangemang som ägs av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges television (SVT).  Syftet med SM-veckan är under en veckas tid, i en och samma stad genomföra svenska mästerskap i en mängd olika idrotter.  Syftet med SM-veckan är att höja statusen på SM-tecken och utgöra ett lyskraftsevenemang för svensk idrott på elitnivå. 


En SM-vecka Vinter brukar vanligtvis innefatta omkring 20 olika idrotter och cirka 1500-2000 aktiva idrottsutövare.