Röda kyrkan Ulrika Eleonora i Söderhamns centrum

InfoPoint

InfoPoint – en bemannad turistserviceplats

En InfoPoint är en plats där besökaren får ett personligt möte med personalen som ger inspiration för att upptäcka mer av trakten. Det ges svar på enklare frågor och broschyrer och magasin finns tillhands.

Värdskap är viktigt

  • InfoPoint ska finnas på en plats dit besökare naturligt söker sig och där ska personalen kunna hjälpa besökaren med det vanligaste frågorna för området och hänvisa till ett auktoriserat turistcenter/turistinformation (fd turistbyrå) för mer information.
  • InfoPoint har alltid en annan huvudverksamhet än att hjälpa till med besöksnäringsfrågor. 
  • InfoPoint har ett avtal med den lokala turistinformationen/turistcentret (fd turistbyrå) och de är utmärkta med vit/grönt InfoPoint märkning. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad Turistinformation eller Turistcenter. 
  • InfoPoint kan också vara tillfällig och mobil, till exempel att finnas på plats vid större event och evenemang för att kunna svara på besökarnas frågor.
En kvällsbild på Söderhamn stad

InfoPoints i Söderhamn

Att bli en InfoPoint

Känner du att din verksamhet skulle vilja bli en InfoPoint eller vill veta mer, kontakta Elin Forssell på Visit Söderhamn, [email protected]