Klacksörarna
Kocken på Klacksörarna
Klacksörarna
havet och solnedgång
Klacksörarna

Helande retreat för kropp och själ

Göra Äta Ekologiskt & Lokalproducerat

Helande retreat för kropp och själ, 2 nätter den 2-4 juni 2023 Retreatet för dig som älskar att helas i naturen. Dig som söker stillhet och tid att umgås med själen. Sätt av en helg med dig själv i fokus och låt dig helas i en trygg atmosfär på en ö med gott om plats och öppen horisont.

Prisinformation

4 500 kr/person i dubbelrum inklusive *egen tid
*en individuell healingsession med Evalotta Clovitiz Bergström.
*stärkande övningar och meditation i Tai chi chi gung med Per Elmefors.
Följande ingår:
*Långsamma helande och stärkande övningar i Tai chi chi gung med Per Elmefors
* Healing session med Evalotta Clovitiz Bergström
*tid för rekreation och kontemplation
*Resa med båt från Skärså till Klacksörarna och tillbaka
*Övernattning med bäddar, lakan och handduk i gemensam stuga
*Mat: fredag middag, lördag frukost, lunch och middag, söndag frukost med egen professionell utomhuskock. Transport till och från Söderhamns resecentrum kan ordnas.

Beskrivning

Längst ut i Söderhamns skärgård med öppen horisont råder tystnad och stillhet. Naturen är stark och ger utrymme för dig att nå insikter, finna läkning och utvecklas. Vi går mot fullmånen den 4 juni, en tid då en fas fullbordas och en ny tid börjar.
I öster stiger solen ur havet och ger kraft åt pånyttfödelse i försommarens energi. På kvällen lägger den sig att vila vid de blånande Hälsingebergen.
Vi åker med gemensam båttaxi från Skärså fredag eftermiddag för ett helande retreat i denna vackra miljö. I det heliga rummet får du utrymme till stillhet och helande. Njut av
*egen tid
*en individuell healingsession med Evalotta Clovitiz Bergström.
*stärkande övningar och meditation i Tai chi chi gung med Per Elmefors.
Följande ingår:
*Långsamma helande och stärkande övningar i Tai chi chi gung med Per Elmefors
* Healing session med Evalotta Clovitiz Bergström
*tid för rekreation och kontemplation
*Resa med båt från Skärså till Klacksörarna och tillbaka
*Övernattning med bäddar, lakan och handduk i gemensam stuga
*Mat: fredag middag, lördag frukost, lunch och middag, söndag frukost med egen professionell utomhuskock.
Du tar med dig sköna kläder, block och penna och något du vill utveckla under retreatet.

***Retreatet är för dig som älskar att helas i naturen. Du söker stillhet och tid att umgås med själen. Sätt av en helg med dig själv i fokus och låt dig helas i en trygg atmosfär***
Pris: 4 500 kr per person.
Gruppstorlek: Max 12 personer
Anmälan: via mail till [email protected]
eller på 070-5251455, senast 22 maj 2023
Såhär kommer du hit:
Ta tåget till Söderhamn och buss vidare till Skärså, alternativt samåk med oss från tågstationen.
Har du egen bil tar du den till Skärså och möter oss på plats.
Avbokningspolicy:
Bokning kan fritt överlåtas till annan deltagare om nytt namn meddelas till oss.
Vid bokning betalas hela avgiften. avbokning kan göras upp till 30 dagar innan, då återfås beloppet utom en bokningsavgift om 500 kr.
Vid avbokning mellan 30 dagar och 7 dagar innan resa återfås halva beloppet. Vid avbokning senare än 7 dagar innan avresa sker ingen återbetalning.
Vid inställd resa p g a väderförhållanden återfås hela avgiften.
Researrangör 2HappyHearts AB, Granitvägen 15, 82634 Söderhamn, Malin Åhman
Avbokningspolicy:
Bokning kan fritt överlåtas till annan deltagare om nytt namn meddelas till oss.
Vid bokning betalas hela avgiften. avbokning kan göras upp till 30 dagar innan, då återfås beloppet utom en bokningsavgift om 500 kr.
Vid avbokning mellan 30 dagar och 7 dagar innan resa återfås halva beloppet. Vid avbokning senare än 7 dagar innan avresa sker ingen återbetalning.
Vid inställd resa p g a väderförhållanden eller för liten grupp (min 5 personer) återfås hela avgiften.
Researrangör 2HappyHearts AB, Granitvägen 15, 82634 Söderhamn. Kontaktperson Malin Åhman.
Paketresa och resegaranti
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) "XY" kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en) "XY" enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
Hållbarhet
Vi värnar om miljön. Ditt retreat klimatkompenseras via Skymining, som planterar gräs i ökenområden för att återskapa jordens gröna lunga och binda koldioxid från luften. Av gräset produceras miljöbränsle.
'Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
· Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.· Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt. Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån. Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad. Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
· Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan. Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
· Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
· Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
· Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
· 2HappyheartsAB har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, [email protected] om tjänster inte tillhandahålls till följd av 2Happyhearts ABs obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html