Corona, Covid-19

Covid-19

Information för besökare - gällande Coronavirus


Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll avstånd till andra. Tillsammans kan hjälpas åt att begränsa smittspridningen av covid-19.

Vi hänvisar till Region Gävleborg, Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se för senaste information om myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping, evenemang med mera.

Vi vill inspirera dig till härliga upplevelser i Söderhamn. Vi är högst medvetna om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer och hoppas att du besöker oss så snart möjlighet ges.

Förutsättningarna att öppethålla de besöksmål som presenteras på vår hemsida kan komma att ändras. Säkerställ alltid den senaste uppdaterade informationen hos respektive aktör. För att ta del av hur besöksmål, boendeanläggningar och aktivitetsarrangörer anpassar sina verksamheter för att öka din trygghet hänvisar vi till respektive företags webbplats.