Bygde- & Medeltids- och Skördemarknad i Skog/Stråtjära

Lördagen den 7 september 2019 firar vi en byfest i år igen

Försäljning av gedigna hantverksalster. Det serveras kaffe med hembakat, kolbullar m m.
Speciellt program för barnen. Under eftermiddagen konsert i Skogs Kyrka