Nära till gemenskap i Söderhamn

Branschinfo för besöksnäringen

Om du är besökare, eller är/vill bli verksam inom den här branschen kan du under den här sidan få en hel del tips och kunskap kring nätverk, strategier och hur vi tänker när det gäller att stärka branschen ytterligare.

Vi har en Facebookgrupp "Aktörer inom besöksnäring Söderhamn" där vi på Visit Söderhamn informerar om vad som är på gång för besöksnäringen i Söderhamns kommun. Gruppen är tänkt att vara till för er aktörer som verkar inom besöksnäringen, dvs inte för besökare. Vi kommer att informera om vad som är på gång samt viktigt information som kan vara av intresse för er aktörer.

Facebookgruppen Aktörer inom besöksnäring Söderhamn