Göra Sevärdheter Konst

Älgnäs skola blir konsthall

Under några veckor i sommar så förvandlas Älgnäs gamla byskola till konsthall (och till viss del skulpturpark). 10 konstnärer och skribenter ställer ut i den gamla skolsalen och den tillhörande trädgården. Utställningen är curerad och arrangerad av Lars Lengquist och arrangemanget är ett helt fristående privat initiativ.

Den gamla skolsalen bjöd in till detta. Stora väggar och fönster, samt spår av den gamla folkskolan där traktens telningar skulle få hjälp att förstå världen. Bli bildade. Ca 100 år senare så visar så ett 10-tal konstnärer, musiker och skribenter sina olika sätt att ta sig an världen och naturen i samma lokaler och i samma trädgård som då.

Naturgemälde är ett begrepp som Alexander von Humboldt använde för ett sätt att förstå världen och naturen med hjälp av både estetik och vetenskap. Han trodde på mätningar, men också på att uppleva naturen på ett fysiskt sätt, samt att förklara den med hjälp av såväl estetik som mått och fakta. Spåren av detta förhållningssätt kan man se i de utbildningsaffischer som fortfarande finns kvar från skolans verksamhetsår. En del menar ju att Humboldts sätt att ta sig an världen var en grundsten i det vi idag kallar bildning. De 10 konstnärerna använder andra helt skilda sätt att försöka förstå världen. Med ljud, ljus, symboler, skulpturer, teckningar, grafik, måleri och text

Älgnäs byskola anlades i slutet av 1800-talet av byalaget för att ge bygdens barn den bildning de behövde för att klara sig i samhället. Man anställde en kompetent lärare och sedan dess har den svenska folkskolan förändrats många gånger. Lokalen som byggdes med syftet att bedriva pedagogik visade sig också vara en utmärkt plats för att visa upp konst. Olika tider, olika pedagogik.