CBIS 4625783
CBIS 1396483
CBIS 4633787
CBIS 4625758
CBIS 4633788
CBIS 4633790
CBIS 4633792
CBIS 4633793
CBIS 4633794
CBIS 4625761
CBIS 4625755
CBIS 5927191
CBIS 5927193
CBIS 5927176
Show full imageShow half image
Bo Hotell, B&B, Vandrarhem och Camping Vandrarhem

STF Söderhamn/Storjungfrun Vandrarhem

Fyrhamnen är den gamla lots- och fyrplatsen på Storjungfrun, som är Söderhamns skärgårds största ö. Här väntar en storslagen natur med många fina markerade stigar att vandra.

Ön Storjungfrun är ca 3,5 km lång i nordsydlig riktning och 1,5 km bred. De finns ca 14 km markerade stigar på ön som väntar på att bli utforskade. Ön är relativt oexploaterad med ett omväxlande landskap, rik på flora, flera historiska värden som har stor betydelse för friluftsliv och rekreation.

Intill fyren finns fyra uthyrningsstugor med tillhörande servicebyggnader, miljötoalett, soptunnor och bastu. Här finns även en liten konferenslokal för ca 15-20 personer med tillhörande kök samt ett 2-bäddsrum. I byggnaden intill finns en grupplogi för upp till 10 personer. Det finns varken el eller vatten i anläggningen. Spisar och kylar drivs med gasol.
OBS! Dricksvatten medtages.
Vid gästhamnen finns plats för 15 båtar.

Upplev Storjungfrun
Vid Storjungfruns största sandstrand, Toppatall, finns grillplatser, bryggor och miljötoalett. Platsen används flitigt av båtfolket som utflyktsmål och badplats.

Storjungfrun bjuder på en stor variation av marktyper, från kala hällar, klapperstensfält och torra blockrika moränmarker till kalkpåverkade bördiga marker och flera fuktdrog. De små öarna runt Storjungfrun är av stor betydelse som rastplatser för flyttfåglar och häckningsplatser för flera fågelarter.

Ön rymmer också flera kulturhistoriska värden. Bland annat finns här ett kapell som uppfördes på 1600-talet och lämningar och spår efter gamla hamnar, den äldsta grundad redan på 1500-talet, samt Sveriges sista koleldade fyr.

Bytestid för uthyrningsstugorna på Storjungfrun
Kl 15:00.

Åk till Storjungfrun med taxibåt.
Bokas i samband med stugbokningen.

Vecka 20-24 samt 34-39 kör båten på fredagar och söndagar.
Vecka 25-33 kör båten på onsdagar, fredagar och söndagar.
Avgång från Stenö brygga ca 14:00.
Vid hemresan avgår båten ca 15:15 från Storjungfrun.